„Cieľom umenia nie je reprezentovať vonkajší vzhľad vecí, ale ich vnútorný význam.“


ARISTOTELES

Polepy

Využite svoje vlastné nevyužité plochy na reklamné účely

Polepujeme všetky druhy plôch a povrchov. Podľa typu a materiálu polepovej plochy vyberáme vždy najvhodnejší typ polepovej fólie. Výhodou polepov je to, že využívajú plochy, na ktoré ste už vynaložili náklady pre iný účel. Zvýšte ich využitie aj na účel komunikácie Vašej značky a zhodnoťte ich tým ešte viac. Zabezpečujeme fullservisové služby vrátane návrhu, grafického spracovania, výroby aj instalácie.

Vozidlá

Polepujeme všetky typy vozidiel. Osobné automobily, úžitkové vozidlá a dodávky, aj nákladné vozidlá . Polep vozidla sa realizuje pomocou polepovej fólie. Podľa typu auta, očakávanej živostnosti, vždy vieme odporučiť najvhodnejší typ fólie práve pre Vás. V rámci Vašej objednávky vieme zabezpečiť grafický návrh polepu, ako aj vizualizáciu. 

Budovy a výklady

Polep obchodného výkladu alebo budovy plní viacero funkcií a dnes sa už považuje za samozrejmosť. Podľa želaného efektu objednávateľa môže polep plniť rôzne, prípadne viacero funkcií. Okrem základnej reklamnej a prezentačnej funkcie, dokáže polep vhodne dopĺňať, alebo vytvárať celkový dojem a dizajn obchodného priestoru, alebo dokáže plniť plne, či čiastočne kryciu funkciu. Polep obchodného výkladu alebo budovy sa dá realizovať ako celopolep (to znamená polep celej plochy), aj ako čiastkový polep, ktorý sa využíva na doplnenie loga a názvu spoločnosti, či prípadne iné typy informácií či grafík na obchodný výklad. Podľa zámeru objednávateľa, ako aj účelu, ktorý má polep tvoriť, vyberáme a odporúčame najvhodnejšiu spomedzi viacerých typov fólií, od plne krycích nepriehľadných fólií, cez priesvitné fólie, alebo dierované fólie so schopnosťami jednostrannej, alebo obojstrannej priehľadnosti. Vďaka našim skúsenostiam vieme polepiť akúkoľvek budovu, čo znamená, že máme bohaté skúsenosti aj s prácou vo výškach.

Interiérové prvky

Tým, že sa polep vhodnou fóliou dá aplikovať takmer na akýkoľvek povrch, tak práve polepom si dokážete obrandovať, prípadne grafidky, či dizajnovo doladiť akýkoľvek prvok aj vo Vašom interiéry. Takto dokážeme polepovať rôzne kusy nábytku, skiel v interiéry, plastových, drevených, alebo kovových prvkov. Či už ste obchodná prevádzka, alebo kancelária, vhodným polepom dokážete priestor veľmi oživiť a vytvárať tým úplne iný dojem pri jeho návšteve. 

Logá a nápisy

Urobte zo svojho loga dizajnový prvok

Logo je najdôležitejší rozpoznávací prvok a určuje identitu spoločnosti. Ak ste si dali záležať na tom, ako má Vaše logo vyzerať po grafickej stránke, aby vystihovalo identitu Vašej spoločnosti, tak rovnako dôležité je nezanedbať jeho výrobu a umiestnenie. Radi Vám v tom pomôžeme. Dokážeme vyrobiť logá všetkého druhu, rôznych tvarov, materiálov a veľkostí. Zabezpečujeme fullservisové služby vrátane návrhu, grafického spracovania, výroby aj instalácie.

3D

Trojrozmerné logo je oveľa výraznejšie a viditeľnejšie ako logo, ktoré je len niekde nalepené, alebo vytlačené. 3D logo dokáže zaujať a upútať pozornosť, bez ohľadu na to, či je umiestnené v interiéry, alebo v exteriéry. Je vyrobené spravidla z plastu, tvrdšieho polystyrénu, dreva, kovu, alebo plexiskla. 

Dynamické

Dynamické logo je rozšírením 3D loga o nejkú formu pohybu. Najčastejšie sa využíva otočný mechanizmus, ktorý logo otáča okolo vlastnej osi. Okrem toho sa dajú vymyslieť aj iné typy pohybu podľa možností a želania klienta. Práve týmto pohybom sa stáva dynamické logo ešte zaujímavejšie, zapamätateľnejšie a naozaj  neprehliadnuteľné.

Svetelné

Pomocou logo s osvetlením vyúžívte na svoju prezentáciu 100% času , tzn. celých 24 hodín každého dňa. Pričom práve čas pozotmení je ešte zaujímavejší, nakoľko osvetlené logo ešte viac vynikne ako cez deň. Osvetlenie loga je možné realizovať viacerými spôsobmi. Je možné, aby svetelný zdroj bol zasadený do vnútra loga, ako aj aby logo bolo osvetlené zvonku nasvietením. Dajú sa použiť akékoľvek farby a intenzita svetla, či prípadne prerušované, alebo postupné osvetlovanie.

Kombinované

Najväčší efekt dosahuje pochopiteľne kombinácia všetkých možností výroby loga, či nápisu. To znamená 3D logo s pohybovým mechanizmom, ktoré je vhodne osvetlené. Takéto logo získava výhody každého prvku a stáva sa tak najvýraznejšie. 

Reklamné plochy

Využite dostupné plochy na Vašu prezentáciu

Či už viete, akú reklamnú plochu chcete využiť, alebo máte len cieľ zvýšiť povedomie o Vašej značke, vieme Vám poradiť a pomôcť. Ak nám prezradíte, čo je Vaším cieľom v rámci reklamy, my Vám predstavíme možné cesty k nemu. Zabezpečujeme fullservisové služby vrátane návrhu, grafického spracovania, výroby aj instalácie.

Bigboardy a billboardy

Billboard, prípadne bigboard ako reklamný nosič netreba predstavovať, pretože je základným nástrojom exteriérovej reklamy. 

Ak hľadáte skutočne netradičné riešenia a odlíšiteľnosť aj pri takto tradičnej forme prezentácie akou billboard je, tak ste na správnom mieste. Atypické riešenia aj v rámci billboardov, či bigboardov sú našou specialitou. Svetelné efekty, pohybový mechanizmus, dym netradičné tvary prezentácií sú súčasťou našich skúseností o ktoré sa môžete oprieť. 

Naša spoločnosť nedisponuje vlastnou sietou billboardov, avšak pomocou našich parnterských sietí billboardov Vám dokážeme zabezpečiť aj vhodné umiestnenia Vašej reklamy.  

Najväčšou výhodou v spolupráci s nami je, že vďaka našim dlhoročným skúsenostiam z tejto oblasti, dokážeme veľmi relevantne posúdiť a poradiť pri výbere miest a cenovej výhodnosti a to 100% vo Váš prospech, keďže nie sme nútení predať vlastné reklamné plochy a sme pre Vás len nezaujatý poradca.

Reklamné plachty

Najväčšou výhodou riešenia reklamy formou reklamnej plachty je nepochybne možnosti veľkých rozmerov, čo by sa v prípade iných nástrojov akými sú reklamné tabule, či banery, tažko dosahovali.  

Z toho dôvodu sa reklmné plachty využívajú najmä v exteriéry, na fasádach budov,  dokážu mať plne krycí efekt a využiť celú poskytnutú plochu na komunikáciu Vašej značky, či produktu. 

Okrem fasádneho využitia reklamnej plachty, klienti využívajú túto formu reklmany aj ako určitý oddelovač priestoru, aby tým zabezpečili jeho členenie podľa svojho zámeru. Vzhľadom na to, že je plachta ľahká, vzdušná a potlačiteľná akýkoľvek motívom, tak pôsobí príjemnejšie, ako iné pevné oddelovače. 

Ďalší spôsob využitia, ktorý je pomerne bežný u zákazníkov je využitie reklamných plácht je v rámci terás. Buď ako formu prestrešenia terás, alebo rozmiestnenie po stranách terasy zabezpečuje veternú odizolovanosť a zároveň opäť v oboch prípadoch poskytuje priestor na komunikáciu Vašej značky, či prípade nejakého vhodného motívu. 

Reklamné tabule

Reklamné tabule sa využívajú najmä v exteriéri, ale v niektorých prípadoch sú vhodné aj do interiéru. Ich cieľom je buď upútanie pozornosti okoloidúcich, alebo navigácia človka, ktorý hľadá práve Vás. Tabulu je možné vyrobiť vo veľkosti, tvare, dizajne, podľa Vašich požiadaviek. Ich prednosťou je veľmi rýchla realzácia od zadania objednávky, až po samotné osadenie reklamnej tabule, ako aj cenová atraktivita. 

Tabule vyrábame z rôznych materiálov, podľa požiadavky, podľa umiestnenia a zámeru. Najčastejšie sa využívajú materiály akými sú drevo, kov, hlinník, plast, PVC, plexisklo, alebo ich kombinácia. 

Veľmi často klienti využívajú osvetlenie reklamnej tabule pre zvýšenie rozpoznateľnosti a upútateľnosti. Osvetlenie sa realizuje najčastejšie umiestnením svetelného LED zdroja dovnútra reklmanej tabule.

Roll-up a Pop-up

Roll-up a Pop-up sú najvhodnejšou  formou prenosnej reklamy. Ak v rámci svojho podnikania prezentujete svoje služby na výstavách, konferenciách, či iných typoch stretnutí a podujatí, tak rollup vo Vašej výbave nemôže chýbať. Pomedzi tieto podujatia dokážu oba nástroje dokonale dopĺňať interiér Vaše prevádzky, či kancelárie. Oba sú veľmi skladné a tým pohodlné na prenášanie. 

Roll-up je užší a veľmi ľahko manipulovateľný. Pop-up je väčší nástroj vytvárajúci reklamnú stenu, či fotostenu. 

Svetelná reklama

Využitie svetla pri Vaších reklamných nástrojoch znásobuje ich účinok, zásah a neprehliadnuteľnosť. Okrem toho svetlo maximalizuje efekt reklamnej plochy, nakoľko je výrazne viditeľná aj v tmavších priestoroch, alebo v noci.  Tým využíva Vaša reklama využíva na prezentáciu celých 24 hodín zo dňa. Svetelnú reklamu je najčastejšie pri reklamných tabuliach, billboardoch, alebo logách. 

Spravidla sa realizuje dvomi základnými spôsobmi a to umiestnením svetelného zdroja do vnútra reklamného nástroja, alebo osvetlením (nasvietením) reklamného nástroja zvonku. 

Atypická reklama

Akákoľvek atypická reklama vzbudzuje oveľa väčšiu pozornosť a často krát obdiv, ako reklama, ktorá je bežná. Či už v rámci reklamnej plochy vyžijete svetelný efekt, netradičné tvary, alebo rozmery, nejakú formu pohybu, otáčania, alebo úplne netradičné formy ako napríklad dymový efekt, každý takýto prvok rádovo zvyšuje zhliadnuteľnosť a zapamätateľnosť Vašej reklamy a tým aj jej hodnotu. Atypické riešenia sú našou záľubou a preto sa budeme tešiť, ak sa na nás obrátite s Vašou netradičnou požiadavkou. Alebo prípadne nám stačí ukázať Váš produkt a z jeho povahy sa Vám pokúsime navrhnúť vhodnú formu atypu. Prostredníctvom atypickej reklamy vdýchnete svojej reklame život. 

Tlač a grafika

Výroba materiálov bez ich následnej inštalácie

V prípade, že máte zabezpečenú inštaláciu reklamných nástrojov iným spôsobom a nepotrebujete od nás fullservisovú službu, tak Vám vieme zabezpečiť aj čisto výrobu. V rámci tlače a grafiky spracovávame a vyrábame všetky reklamné nástroje, ktoré ponúkeme aj pri fullservisovej službe, tzn. polepy, reklamné plochy a logá. 

Digitálna
veľkoformátová tlač

Zabezpečujeme výrobu a digitálnu veľkoformátovú tlač všetkých reklamných nástrojov a rôznych materiálov, podľa požiadavky klienta. Okrem samotnej výroby a tlače sa môžete na nás spoľahnúť v rámci bezplatného poradenstva ohľadom najvhdnejších materiálov a realizácie Vášho zámeru. Spoľahnite sa na naše skúsenosti, rýchlosť a cenovú atraktivitu a pošlite nám nezáväzný dopyt. Obratom Vám vypracujeme cenovú ponuku na Vami požadovanú tlač. 

Fototapety

Fototapeta urobená na mieru podľa Vašich požadaviek má za cieľ podľa grafického návrhu buď spríjemniť miestnosť a stenu, kde je umiestnená, tzn. dizajnové využitie, alebo je využitá na zvýšenie povedomia o značke a Vašu reklamu, tzn. brandové či reklamné využitie.  Či už sa jedná o obchodnú prevádzku, kam chodia Vaši zákazníci, alebo o Vaše kancelárie, tak pomocou fototapety máte možnosť využiť často krát zbytočne zabudnuté a prázdne steny. Tento priestor je príliš veľký na to, aby ste ho ponechali úplne bez využitia.

Grafický dizajn

Grafické spracovanie Vašej prezentácie vytvára prvý dojem. A nie len ten, ale aj každý ďalší. Dajte si záležať na grafickom dizajne a ukážte tým profesionalitu Vašej spoločnosti pred očami Vašich zákazníkov. V rámci našich skúseností Vám dokážeme grafické návrhy pripraviť, alebo pomôcť s úpravami už Vašich existujúcich grafík. 

Inštalácie

Inštalácie materiálov nevyrobených u nás

Ak máte už zabezpečenú výrobu tlač reklamných nástrojov iným spôsobom, sme pripravení Vám pomôcť iba aj s ich inštaláciou, ktorá často krát vyžaduje špecifiskú odbornosť. Inštalujeme reklamné nástroje všetkého druhu, najmä nástroje, ktoré ponúkame aj v rámci fullservisových služieb, tzn. polepy, reklamné plochy a logá. Okrem toho ponúkame aj odstraňovanie a demontáže starých inštalácii, či odstraňovanie starých polepov.